Časový harmonogram projektu

1.7.2020

Začiatok výstavby inžinierskych sietí

1.5.2021

Zrealizované inžinierske siete a prístupová komunikácia

30.6.2021

Vydané právoplatné územné rozhodnutie k 29 rodinným domom a 12 bytovým domom

1.10.2023

Začiatok výstavby rodinných domov 

Zastavovacia situácia - I.etapa