Časový harmonogram projektu

30.4.2020
Nový vlastník pozemku
Kúpa pozemku
1.7.2020
Inžinierske siete
Začiatok budovania inžinierskych sietí
1.5.2021
Zrealizované
Zrealizované: splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, vodojem, voda
1.6.2021
Začíname budovať
Začíname budovať optické káble, teplovody, elektriku
1.3.2022
1. a 2. etapa
Výstavba 1. etapy - 29 rodinných domov a začiatok 2. etapy - 78 rodinných terasových bytov
1.11.2022
Kolaudácia 1. etapy
Kolaudácia a odovzdanie 1. etapy 29 rodinných domov
1.11.2023
Kolaudácia 2. etapy
Kolaudácia 2. etapy 78 rodinných terasových bytov

Zastavovacia situácia - I.etapa

Beethovenova Alej Piešťany - I. Etapa

Kontaktujte nás!

Chcete vedieť o projekte Beethovenova Alej viac? Stačí nám napísať email a my sa Vám ozveme!

Beethovenova Alej Piešťany - Zuzana Slámková
Mgr. Zuzana Slámková
Beethovenova Alej LOGO
Copyright © 2021 Beethoven ´s alley, s.r.o.

created by OnlineLab